in Webbutveckling

Få Facebooks ”Like”-knapp på Svenska

Under Facebooks F8-konferens förra veckan introducerades en ny ”Like”/”Recommend”-knapp. Med bara några enkla rader kod kan vem som helst lägga till en ”Like”-knapp på sin sida.

Det finns två olika tekniker för att visa en knapp på en sida. Antingen kan man använda sig av en iFrame eller så kan man använda sig av Facebooks Javascript SDK.

Beroende på vilken metod man använder kan knappen visas på olika språk. Använder man sig av en iFrame blir knappen på samma språk som på besökarens Facebook-profil. Använder man däremot av Javascript SDK’n kan man själv styra vilket språk som ska visas.

Här är standard-koden för att implementera Facebooks Javascript SDK på en sida.

	<div id="fb-root"></div>
	<script>
	 window.fbAsyncInit = function() {
	  FB.init({appId: 'your app id', status: true, cookie: true,
	       xfbml: true});
	 };
	 (function() {
	  var e = document.createElement('script'); e.async = true;
	  e.src = document.location.protocol +
	   '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
	  document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
	 }());
	</script>

Notera rad 10: '//connect.facebook.net/en_US/all.js';. Det enda du behöver göra för att få allt på svenska är att ändra en_US till sv_SE och voila, alla knappar på sidan kommer nu vara på svenska. Vill du i stället ha knapparna på t.ex. norska kan du skriva no_NO.