in Design

Ett inspirerande Illustrator-tips från Veerle’s blog

Snubblade över en skön Illustrator-guide på Veerle’s Blog där hon visar vad man kan åstakomma med ”Transform again”-kommandot (äpple/control + D) i Illustrator. Kort men trevlig liten ”guide”, eller man kanske borde kalla det tips?


Transform Again in IllustratorVeerle’s Blog

Har tidigare nämnt Veerle’s Blog i ”Följ ett kreativt flöde

[tags]Illustrator, Guider, Tutorials[/tags]